Talent Management

Successful Effective Manager’s Mindset®

Human capital management should focus on supporting talents, retain top artists and invest in the next generation of corporate culture.

Objevte skryté potenciály lidí ve Vašem týmu díky ověřeným moderním technikám. Každý jedinec má skrytý potenciál – poznejte ho a naučte se ho využít.

Promo plakát Talent Management

„Pracovní týmy bychom mohli přirovnat k hudebnímu orchestru, kde je zapotřebí instituce dirigenta“

Důležitým aspektem pro vypracování, zavedení a udržování silné a zdravé firemní kultury, je upevnění soužití a synergie mezi všemi zaměstnanci. Zvyšuje se tím i jejich produktivita práce, inovační myšlení spojené s jejich potenciálem a motivace, díky které dosáhnou kýžených výsledků.

Firemní kultura ovlivňuje chování lidí a zrcadlí jejich skryté názory o tom, co považují za správné či nesprávné.

Navenek lze učinit řadu změn, které signalizují posuny firemní kultury, přeměna lidí, jejich každodenní žádoucí vystupování, jednání, prezentace profesionálního přístupu, uznávání hodnot je časově velmi náročná.

K vytvoření potřebujeme čas.

Zapracujme na „Talent management“ a staňte se úspěšnými.

Nedaří-li se Vám Váš tým sestavit efektivně, potřebujete restartovat, sladit v praxi či motivovat, rádi Vám s tím pomůžeme.

  • Pracujeme s každým jedincem tak, abychom docílili kýženého výsledku pro Vaši firmu.
  • Odhalíme talenty Vašeho týmu a natrénujeme praktické používání těchto vrozených schopností v každodenním režimu.
  • Naučíme Vás, abyste díky Vašim slabým stránkám neselhali – pojďme s nimi pracovat.
  • Provádíme Performance Review.

„It´s important for Human Capital Management team members to understand the feelings of employees and communicate them to their superiors and business leaders.“

Co Vám Talent Management přinese

  • Zlepšení celkových ekonomických výsledků.
  • Zlepšení kvality služeb nebo výrobků.
  • Zvýšení atraktivnosti firmy jako zaměstnavatele.
  • Spokojenější a výkonnější zaměstnanci, vyšší angažovanost, nižší fluktuace.
  • Snížení nákladů na nábor a adaptaci nových zaměstnanců.

Naprosto zásadní částí Talent managementu je soulad klíčových kompetencí pracovníků s obchodním modelem organizace a jejími strategickými cíli. Musí být založen na kompetenčním modelu organizace – klíčové kompetence lidí tedy musí odrážet ty schopnosti, znalosti a dovednosti, které jsou důležité pro úspěch v podnikání celé firmy.

Domluvte si řešení na míru a zlepšete svůj business!

Domluvte si řešení na míru