Audit

Audit systematický, nezávislý a dokumentovaný proces pro získání důkazu a pro jeho objektivní hodnocení s cílem stanovit rozsah, v němž jsou splněna kritéria auditu.

Ilustrativní obrázek Audity

Příklady předmětů úvah při interních auditech

 • efektivní a účinné uplatňování procesů
 • říležitosti k neustálému zlepšování
 • způsobilost procesů
 • efektivní a účinné používání statistických metod
 • používání informačních technologií
 • analýza údajů o nákladech na jakost
 • efektivní a účinné používání zdrojů
 • výsledky výkonnosti procesu, služeb a očekávání
 • přiměřenost a přesnost měření jejich výkonnosti
 • činnosti při zlepšování
 • vzájemné vztahy se zainteresovanými stranami

Náš tým hodnotí systém managementu z hlediska jeho funkčnosti, účinnosti a efektivnosti a užívá k tomu hodnotící systém. Dále může být předmětem auditů třetí stranou sledování způsobilosti procesů a konformity služeb s příslušnými předpisy, legislativou a normami.

Ikona GDPR audit

GDPR AUDIT

Ikona call audit

CALL AUDIT

Ikona HR audit

HR AUDIT

Ikona GDPR audit

MYSTERY SHOPPING

GDPR audit

#dokumenty #IT #analýza dopadu #HRanalýza #analýzarizik #archivaceAskartace #systemizace #ISMS #GAPanalýza #Memorandum #ObchodníZásady #Cookies #informačnípovinnost #procesnímapy

„Smyslem není vyplnit nějaké šablony, kterým poté nerozumíte. Smyslem je pochopit, kde všude data máte, jak s nimi pracujete, kde je uchováváte, po jakou dobu a za jakým účelem.“
Věnujte se Vašim dokumentům důkladně a smysluplně.

Detailně se budeme na míru věnovat Vašim procesům a zaměříme se na dílčí procesy, které si sami za naší pomoci vytvoříte.

Implementujte tak s naším odborným týmem přímo v praxi.

Ing. Simona Myslikovjanová, Ph. D., MBA, MBE

Ing. Simona Myslikovjanová, Ph. D., MBA, MBE

GDPR Auditor
EU GDPR Protection Officer e-CF
ISO/IEC 27001 Lead Auditor
GDPR DPIA&RISK Auditor

Ikona GDPR Ready

EU GDPR DPO je autorizován dle European e-Competence Framework. Akreditovaný obsah dle e-Competence Framework (e-CF) je zárukou odpovídající odbornosti.

Tento mezinárodní certifikát je ve shodě s ISO/IEC 17024 General requirements for bodies operating certification of persons a The General Data Protection Regulation (GDPR Regulation EU 2016/679), resp. Pověřenec pro ochranu osobních údajů, dle článku 37 Nařízení Evropského parlamentu a Rady, včetně příslušných dalších právních předpisů a e-CF.

Reference od klienta

Dobrý den,
dovolila bych si tímto doporučit paní Simonu, které jsem zpočátku tvrdila, že mám kamaráda „specialistu GDPR“ a ten tvrdí, že jedním souhlasem vše vyřešíme. Toto, když jsem řekla, viděla jsem vyděšené oči paní Simony, která se nadechla a říká: ano souhlas ano, nicméně je k tomu potřeba… a jela, představovala a komentovala proč. V tu chvíli jsem cítila, že sedím s tou správnou osobou, která ví, co dělá a jak to dělá. Simona práci dělá velmi precizně, kvalitně, detailně. V jednu chvíli jsme na ni tlačili, že to potřebujeme hned. Simona se však nenechala zatlačit, a vysvětli l a nám, že tvoří na míru a potřebuje znát detaily a hlavně, abychom mi pochopili, proč to dělá.

Pamatuji si, jak u jednoho odstavce v Zásadách „hlodala“ a my koukali, kam se až dostala. Vůbec nám nikomu nedocházelo, proč doplňující otázky. Ještě, že je mě l a. A to jsem si myslela, že jedny zkopírované Zásady a jeden souhlas je vše. Nyní když to vidím, a chápu, jak má vše propojené, co vše pod to spadá a jaký pořádek nyní máme v datech – smekám před touto ženou. Je velmi trpělivá, přemýšlivá a velmi ráda jí budu všude doporučovat. Simono děkujeme za perfektně složené GDPR puzzle. Je opravdu dobré vsadit na někoho, kdo má akreditaci, rozumí tomu, co dělá a ještě s jakou láskou to dělá.

– Eva

Ilustrativní obrázek call audit

Call audit

Řešíte každodenní situace na pracovišti, probíráte potřeby Vašich klientů, rozvíjíte své receptivní a produktivní řečové dovednosti, analyzujete Vaše jazykové znalosti?

Vyberte si jeden z naši nabízených kurzů:

 • Business English
 • General English,
 • Hospitality English (Management, Front Office, F&B, Spa, Housekeeping)
 • Medical English

HR audit

Tým je demotivovaný, neangažovaný, unavený, chybí šťáva, energie a vy přemýšlíte co s tím? Ve firmě navíc vládne podivná nálada, nedaří se plnit dlouhodobé cíle, nastavené procesy se zdají být neefektivní, nebo zcela nefunkční, a vy nevíte z jakého důvodu. My Vám to zjistíme a současně i nastavíme.

Cílem a současně i výstupem personálního auditu není pouze na Vaše otázky odpovědět, nýbrž navrhnout řešení, jak odhalené problémy vyřešit či ukázat cestu, jak jej co nejefektivněji implementovat.

Na základě bohaté praxe jsme schopni nastavit reeingeneering lidských zdrojů ve Vašem subjektu a vytvoření tak výkonné infrastruktury, jak lidských zdrojů, tak i jako celku.

Ilustrativní obrázek HR audit

Prozkoumáme chod firmy z personálního hlediska. Věnujeme se interním procesům, rozdělení práce, organizační struktuře, systému delegování, komunikaci mezi pracovníky.

V personálním auditu se také věnujeme těmto oblastem

#aktivity, #chování a #rizika

Zanalyzujeme činnost personálního oddělení, kde zhodnotíme současnou situaci, při které využíváme inovativní metodu sociomapování týmů. Jedná se o klíčový nástroj podporující efektivní spolupráci a komunikaci uvnitř týmu i napříč celou organizací.

Je možné využít i metody 360° zpětné vazby. Jedná se o komplexní hodnocení, které posuzuje hodnoceného očima nadřízeného, kolegů, externích/interních klientů a podřízených. Získáte cenné informace o tom, jak vás vnímá vaše nejbližší pracovní okolí a budete mít možnost porovnat vše také s vaším pohledem, neboť hodnotíte i sám sebe.

Obdržené výsledky pak můžete využít k plánování svého dalšího rozvoje, školení atd. V prvé řadě se jedná o nástroj, který má napomoci rozvoji zaměstnance a ukázání jeho skutečného potenciálu. Udává, kde se nacházejí pracovníkovy silné a slabé stránky, a sděluje, jaké oblasti by pro něj měly být při vlastním zdokonalování prioritní. Některým firmám může výstup sloužit rovněž jako předloha při rozhodování např. o zvýšení platu nebo povýšení pracovníka.

Jako velmi osvědčené se nám stalo propojení HR Auditu se systematickým tréninkovým plánem, kde celý tým poznáme v jiných situacích.

Mystery shopping

Nabízíme Vám naše služby v oblasti Mystery Shoppingu v rámci auditu Vašeho subjektu.
 • Chcete poznat aktuální stav služeb ve Vašem zařízení?
 • Etiketu a vztah Vašich zaměstnanců k hostům?
 • Komunikační a odborné znalosti personálu?
 • Celkový image provozu?
Obrázek Fáze mystery shoppingu od SiMyCo

Nabídka mystery shoppingů

Osobní

Telefonický

Mailingový

Interní

Cíle Mystery Shoppingu

 • Zhodnocení servisu a kvalitami standardů firmy.
 • SWOT analýzy – odhalení slabých stránek firmy, její problematické oblasti a případný rozvojový potenciál.
 • Možnost benchmarkingu s konkurenty.
 • Motivace profesního rozvoje zaměstnanců.
 • S naší pomocí získáte řadu relevantních informací, jež Vám pomůžou dalšímu strategickému plánování. Metod výzkumu trhu je několik a je pouze na Vás, pro který výstup se rozhodnete.

Od nás získáte výstup: provedenou analýzu, náměty, doporučení a tipy od profesionálů z oboru.

Pro uvedené a další otázky Vám dostatečně podá nezkreslenou odpověď námi proveden hloubkový audit provozu.

Domluvte si řešení na míru