O SiMyCo s.r.o.

Jsme certifikovanou firmou specializující se na rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků.
Jednatelka firmy Ing. Simona Myslikovjanová, Ph.D., MBA, MBE se rovněž specializuje na Interim&Talent Management, kde již pomohla stovkám firem z potíží.

Nabízíme také konzultace, analýzy, tréninky, vzdělávací programy, coachingy, audity, řešení business developmentu či mystery shopping.
Je pro nás příznačná profesionalita, individuální přístup k zákazníkům a velká míra interaktivity. Domluvte si řešení na míru a zlepšete svůj business!

Medailonek

Stáhnout medailonek PDF

Ing. Simona Myslikovjanová, Ph. D., MBA, MBE

Cílem je VÁM POMOCI S NAPLNĚNÍM VAŠICH CÍLŮ.

Jednatelka Simona Myslikovjanová hrdě uvádí: „Je to moje poslání, moje vnitřní motivace, která naplňuje rovněž moje hodnoty.“

Naše motto:

„Nebojujte s konkurenty, staňte se na trhu výjimeční a jedineční.“

Naším cílem je poskytovat kvalitní služby, kde můžete očekávat odborné zpracování námi nabízených služeb.

Simona Myslikovjanová, působí nejen ve své firmě jako CEO, ale také externě jako Executive Director of Human Resources and Hospitality či Learning, Talent, Communication, Process & Development Specialist s více jak 20-ti letou praxí.

aneb mohli bychom říci

… když zrovna není v některé ze zmíněných pozic, tak lektoruje, a věnuje se Talentům a nastavuje firemní management. Její velmi silnou stránkou je však Interim management aneb jak dostat firmu z potíží, kde již pomohla několika desítkám firem.

Všechny profese jí baví a naplňují a nedokáže si představit, že by některou z nich nemohla vykonávat. Za klienty dojíždí a za rok ujede až 70 000 tisíc km.

Simona ráda posouvá věci dále, nespokojí se s kompromisem.

Slovo jednatelky

I když nás pandemie COVID 19 nemile překvapila, musíme se všichni s touto situací vypořádat. Neplýtvejme časem a přestaňte čekat, až to přejde. Doporučuji všem „Pracujte s tím tak, jako by to již nikdy nemělo odejít.“ Naučme se tvořit nové situace, nové bezpečné cesty.

Využijme čas pro vzdělávání. Rozvoj zaměstnanců nemají být pouze vykázaná čísla v účetnictví, nýbrž zhodnocená investice, se kterou můžeme počítat a stavět na ní efektivnější naplňování cílů firmy.

Neexistuje člověk, který by vůbec neměl talent a nebyl by k ničemu vhodný. Každý je nositelem konkrétních talentů a schopností. Některé vlastnosti jsou již vrozené, jiné získáváme ve velmi mladém věku.
Samotný talent však zdaleka nestačí, pokud do jeho rozvoje neinvestujeme dostatek času a energie.

Český systém kvality služeb

Certifikace kvality služeb

Na další 3 roky nám byla udělena certifikace kvality služeb – Hodnotitelským centrem ČSKS je nezávislá auditorská společnost Bureau Veritas Czech Republic.

Proč si nás vybrat?

úspěšné řízení a stabilizace firem vč. nastavení firemní kultury

realizovaných školení a tréninků

proškolených osob

odškolených hodin

let praxe lektorů v nabízených oborech

Domluvte si řešení na míru a zlepšete svůj business!

Domluvte si řešení na míru