Napsali o nás

Ctirad Lolek, Executive Director
Ctirad Lolek
Executive Director, Human Resources Komerční banka, a.s.

Dobrý den.

Simonu znám již více než pět let a je to člověk, kterého si velmi vážím a to nejen pro její profesní a odborné kvality, ale hlavně pro její skvělou povahu.

Simona patří mezi lidi, kteří dokážou věci posouvat dál. Nespokojí se s kompromisem. Má velmi dobré manažerské dovednosti, podtrženy velkou pozitivní energií, kterou dokáže rozdávat svému okolí.  Kdykoliv se na ní někdo obrátí s žádostí o pomoc, neváhá ani minutu a ráda pomůže. Lidé ji mají rádi a mají k ní velký respekt. Patří mezi ty lidi, které by jste chtěli mít vedle sebe, když potřebujete něco zásadního řešit.  Více takových lidí a naše společnost by vypadala jinak .

Nemocnice Nymburk
Mgr. Nela Gvoždiaková
jednatelka společnosti, Nemocnice Nymburk

Ing. Simonu Myslikovjanová, Ph.D., MBA, MBE se více než jen tématy psychologie a typologie osobnosti, komunikace s pacientem, trénink efektivní komunikace, řešení stížností, wellbeing, quality management, na kterých jsme se spolu na začátku naší spolupráce domluvily, nakonec věnovala naší nemocnici především jako celku.

Díky ní jsme naše zaměstnance vtáhli do diskuze o PR nemocnice, které chceme stavět na zdravé, jednoznačné a otevřené firemní kultuře. Zjistili jsme, že musíme zlepšit synergii mezi pracovníky v jednotlivých týmech i napříč odděleními. A hlavně posílit kompetence vedoucích pracovníků a zaměřit se na řízení.

Simona je velmi vnímavá, přemýšlivá a pozitivní lektorka. Její interaktivní spolupráce se školenými osobami je přínosem a účastníci si odnášejí nejen znalosti, ale i novou energii, která je motivuje do další práce. Simona je velmi otevřená a vstřícná, což v praxi znamená, že v případě jakéhokoliv problému v dané problematice umí pohotově zareagovat, vysvětlit konkrétní cestu k řešení a je schopná individuálně pomoci k lepšímu osobnostnímu rozvoji každého jejího účastníka. Dokáže se postavit i nepříjemným situacím, které řeší strategicky s nadhledem a klidnou hlavou s cílem pomoci celé společnosti.

Osobně jako vedoucí pracovník oceňuji její nestranný a čerstvý názor, který mi v našich společných diskusích několikrát pomohl se na problematické osobní vztahy na pracovištích podívat z jiného úhlu pohledu.

Rudolf Šlehofer,Pilsner Urquell
Rudolf Šlehofer
Craft & Heritage director, Pilsner Urquell

Milá Simono,

Chtěl bych Vám poděkovat za Vaši práci a čas, který jsme s Vámi mohli strávit. Tréninkový program, který jste pro nás připravila, byl velmi komplexní a plně pokrýval naše zadání. Přiznám, že z počátku byl tento téměř půlroční program přijímán spíše skepticky, ale už po prvních kolech bylo z jejich reakcí jasné, že pro většinu z členů mého týmu bude trénink přínosem a poznatky využijí v práci. Pro mne bylo velice zajímavé sledovat, jak v podstatě okamžitě zkoušeli využít Vaše rady v praxi při jednání se zákazníky i kolegy.

Největším přínosem tréninkového plánu pro můj tým nebyly paradoxně vylepšené prodejní dovednosti, ale to, že jste dokázala odhalit nefungující týmové vazby, nedostatečnou interní komunikaci a hlavně dokázala měnit obsah školení a lektorský styl podle potřeb jednotlivých týmů i osobností, které jste trénovala.

Pro mne osobně byla velice důležitý fakt, že jste mi dokázala, nenásilnou a interaktivní formou, ukázat mé kolegy a podřízené v jiném světle, pochopit lépe jejich motivaci, styl chování a vnitřní bloky. Dokázala jste nás otevřít a ukázala cestu, jak lépe vyjít s ostatními.

Dlouho jsem se nesetkal s takovým profesionálem, jako jste Vy.

Rudolf Šlehofer
Craft & Heritage director
Plzeňský Prazdroj, a.s.

Bc. Veronika Machat, Business Friends
Bc. Veronika Machat
Business Friends

PER ASPERA AD ASTRA. Toto je životní krédo naší nové členky, kterou je Simona Myslikovjanová ze společnosti SiMyCo sro. Ve své firmě se Simča zabývá Performance Managementem, rozvojem kvalifikační úrovně a kompetencí zaměstnanců s mezinárodní akreditací. Je také vedoucí Klubu vzdělávání manažerů České manažerské asociace. Mimoto se snaží zlepšit celkovou atmosféru a pracovní morálku zaměstnanců ve školství a zdravotnictví. Úzce spolupracuje i s lidmi na ministerstvu. A to rozhodně není všechno. Cestuje z Liberce po celé republice a jsme moc rádi, že na naše kluby pravidelně zavítá i do Brna. Jestli jste to totiž ještě nepochopili, Simča se rozhodně nikdy nenudí a nechápeme, jak vlastně všechny své projekty stíhá. Je to prostě superžena 

Díky ní vznikla spolupráce mezi našimi kluby a CMA, bude se podílet také na networkingovem zapojeni firem z areálů Nové Vlněny v Brně, jelikož jsou anglicky mluvící a Simča je v angličtině naprosto perfektní. Vždycky je taky připravena pomoct a propojit mě s lidmi, které aktuálně poptávám. Jsem opravdu šťastná, že ji znám, jelikož má vždycky dobrou náladu a je s ni tak opravdu radost spolupracovat =]

Lucie Sedláková
Lucie Sedláková
Olympic Palace***** (Karlovy Vary)

Reference lektorky profesních dovedností

Ing. Simona Myslikovjanová, MBA, MBE je velmi energická žena, která působí na lidi mile, sympaticky a důvěryhodně. Tato žena byla pro náš hotel velkým přínosem nejen svojí osobností, znalostmi, zkušenostmi, ale i entusiasmem a přístupem.

V našem 5* hotelu lektorovala více skupin, např. Recepce, Spa, Obsluha atd. Kurzy byly dobře zorganizované, výklad perfektně připravený a přizpůsobený vždy dané skupině a aktuální situaci. Nenuceně vtáhla své „žáky“ do kurzu, motivovala ke spolupráci a vědění. Po ukončení kurzu, ochotně řešila problematiku každého střediska a odpovídala na dotazy zaměstnanců či provozních. Co se týká procesů, viděla i to, kde jsme my již měli provozní slepotu. Její znalosti a dovednosti perfektně celé týmy stmelily, a podařilo se jí procesy nastavit. Především kvituji její trpělivost.

Jako lektor dokonale splnila naše očekávání, byla s ní skvělá spolupráce a vřele ji doporučuji ostatním zájemcům.

Lucie Sedláková
Assistant manager
Luxury Spa Hotel OLYMPIC PALACE

Martin Koncal
Martin Koncal
General Manager, Pilsen (Element)

Dobrý den Simono,

Úvodem bych Vám chtěl ještě jednou poděkovat za skvělé školení. Velice rád Vám poskytnu zpětnou vazbu.

Vybrali jsme efektivní komunikaci, protože ji považujeme za jeden z hlavních nástrojů pro dosažení úspěchů naší společnosti a také pro dosažení spokojenosti našich zaměstnanců. Obsahově školení zcela splnilo mé očekávání. Forma prezentace a způsob zapojování všech účastníků dokonce předčilo mé očekávání. Každý se musel aktivně účastnit, každý musel zapojovat svůj mozek a každý musel prezentovat své výstupy.

Zároveň bych rád vyzdvihl Váš důraz na písemné a následně verbální opakování procvičované tématiky. Shledávám tento způsob jako velice efektivní a myslím si, že takto opravdu dostanete část znalostí jednotlivým účastníkům takzvaně “pod kůži”. Již dnes v rámci našeho Daily Managementu jednotliví kolegové používali otevřené otázky a procvičovali si probíranou tématiku mezi sebou.

Dále se mi líbila atmosféra a uvolněnost, kterou v rámci školení umíte navodit, ale zároveň udržet kázeň. Což někdy bývá složité. Velice se mi líbily Vaše příklady z praxe. Zejména přirovnání o odkládání špatných nálad do igelitek po příchodu do zaměstnání. Konečně můj tým slyšel tato slova také od někoho jiného. S tím jste mně osobně velice pomohla.

Nápady na zlepšení bych snad měl jen k počtu účastníků školení, avšak to si myslím, je stanoveno v rámci dotačního programu a vy s tím nic udělat nemůžete. Dvanáct účastníků je opravdu hodně a při praktickém procvičování to trvá dlouho, než se všichni vystřídají.

Ohledně dalšího zaměření školení bych rád navrhl, zda by bylo možné, aby jednotliví vedoucí mohli příště přinést jeden problém, který v rámci svého týmu řeší a zda by si mohli s Vámi zahrát scénku, jak tento problém zvládnout.

Myslím, že by to pro ně byla velice dobrá a praktická ukázka, kterou by mohli následně používat.

Ještě jednou Vám za školení moc děkuji a těším se na pokračování.

S pozdravem
Martin

Plzeň-TURISMUS, p. o.
Plzeň-TURISMUS, p. o.

První zkušenost s lektorkou Ing. Simonou Myslikovjanovou, MBA, MBE, jsem získala na kurzech CzechTourismu, kde mě i další kolegy ihned zaujala profesionálním přístupem, bohatými pracovními zkušenostmi a především osobním nasazením.

Proto jsme se rozhodli zprostředkovat tyto její zkušenosti i ostatním členům našeho týmu a požádali jsme o vedení workshopu zaměřeného na týmovou spolupráci a interní a externí komunikaci. Už samotná příprava byla velmi pečlivá. Lektorka zpracovala obsáhlý návrh aktivit, které pak na místě flexibilně přizpůsobila situaci a potřebám účastníků. Jednodenní workshop byl využitý do poslední minuty. Prostřednictvím sice náročného, ale zároveň velmi zábavného programu dokázala přimět účastníky workshopu podívat se na svou práci z nadhledu, ověřit si různé možnosti komunikace se zákazníky a partnery, ale i mezi sebou navzájem, a lépe si uvědomit společné cíle. Přínosem byl i důraz na firemní kulturu.

Ohlasy mezi členy našeho týmu byly velmi pozitivní a je patrné, že řadu dobrých rad a podnětů kolegové skutečně začali využívat ve své praxi. Především však tento workshop přinesl stmelení kolektivu, kdy jsme měli možnost poznat sami sebe z různých stránek a dokázali jsme odhalit občas i nečekaný potenciál jednotlivých členů týmu. I z tohoto důvodu považuji tento workshop lektorovaný Simonou Myslikovjanovou za velmi důležitý pro motivaci a zkvalitnění práce celého našeho týmu.

Bc. Ludmila Spanilá, Interhotel Montana
Bc. Ludmila Spanilá
Interhotel Montana

Dobrý den,

tímto bych Vám chtěla poděkovat za zprostředkování velice přínosných tréninkových plánů pod vedením lektorky paní Ing. Simony Myslikovjanové Ph.D., MBA, MBE.

Jsem ředitelkou Interhotelu Montana, s.r.o. ve Špindlerově Mlýně od 1.10.2015. Na našich zaměstnancích mi velice záleží a mám upřímnou radost, že mohu využívat tak potřebné další vzdělávání zaměstnanců, mile mě překvapil i jejich zájem o školení.

Nevím, jak nejlépe vyjádřit prezentace, tréninky a systematickou práci paní Simony na Interhotelu Montana, s.r.o. ve Špindlerově Mlýně. 

Empatická, komunikativní, trpělivá, srozumitelná, sympatická, s přehledem znalostí, zkušenostmi z praxe v hotelovém provozu i ze života, s kouzlem osobnosti dokázala zaujmout i udržet pozornost od začátku až do konce každého školícího dne v rámci naší 5 ti leté spolupráce. Nikdy se nikdo nenudí.

Hodnocení paní lektorky bylo více než výborné, na tom jsme se všichni společně shodli.

Jsem si jistá, že její opravdu famózní výkon působí na celý pracovní tým velice pozitivně a má stmelující charakter.

Těšíme se na další dny s paní Simonou. Její energie, i pracovní nasazení vždy pozitivně zaplaví náš hotel.

Děkuji a jsem s pozdravem


Bc. Ludmila Spanilá
ředitelka
Interhotel Montana,s.r.o.

Zuzana Vašutová, Valachy Resort, Velké Karlovice
Zuzana Vašutová
Valachy Resort, Velké Karlovice

Dovolte mi, abych dodatečně velmi poděkovala za seminář pro naši obsluhu lektorovaný Ing. Simonou Myslikovjanovou, který jsme na hotelu Lanterna ve Velkých Karlovicích měli díky programu AHR a agentury Czech Tourism pro naši obsluhu dne 26.11. Samozřejmě mě zajímala spokojenost našich zaměstnanců (hotel Lanterna****, hotel Horal**** a hotel Galik**) a musím říci, že všichni byli velmi spokojeni a byli rádi, že svůj čas mohli zpestřit tak zajímavým způsobem. Jsem přesvědčena, že to bylo i tím, že jste seminář vedla interaktivně, nejen dle písemného materiálu, ačkoliv i ten může být pro účastníka cenný. Z vlastní zkušenosti vím, že právě jisté “vsuvky” formou nějakých osobnostních testů apod. každému z nás vždy nejvíce zůstanou v paměti, a to je podstatné.

Právě vzhledem k této spokojenosti jsme se rozhodli uspořádat podobný seminář i pro zaměstnance našich recepcí.

Ještě jednou děkuji a budeme rádi za další spolupráci do budoucna! Přeji Vám poklidné předvánoční období a hodně spokojenosti do nového roku!

S pozdravem,
Zuzana Vašutová, Ing. Vedoucí hotelu Lanterna****

Martin Konečný, CzechTourism
Martin Konečný
CzechTourism

Informace k působení paní Ing. Simony Myslikovjanové, MBA, MBE jako lektorky v rámci projektu agentury CzechTourism

Paní Ing. Simona Myslikovjanová, MBA působila jako lektorka v rámci projektu „Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu“, který byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) a státního rozpočtu ČR.

Projekt byl realizován agenturou CzechTourism a jeho hlavním cílem bylo zvýšení odborných znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců a zaměstnavatelů v cestovním ruchu. Za dobu realizace vzdělávání, které v rámci projektu probíhalo od března 2013 do října 2015, bylo realizováno takřka 1 300 kurzů s více jak 19 700 úspěšnými absolventy.

Projekt byl určen pro cílovou skupinu podnikatelských subjektů s aktivní činností v oblasti cestovního ruchu. Projektu se tak účastnili OSVČ či zaměstnanci firem podnikajících v pohostinství, ubytování, cestovních kancelářích a agentur, dále průvodci, zaměstnanci turistických informačních center a zaměstnanci sportovních zařízení, fitcenter a služeb pro osobní a fyzickou pohodu.

Jednotlivé školící kurzy byly řazeny dle tématiky a příslušného odborného zaměření, a byly určeny pro tři stupně pracovního zařazení zaměstnance (řadoví zaměstnanci, střední management a vyšší management). K dispozici byly odborné kurzy i kurzy tzv. měkkých dovedností.

Paní Myslikovjanová v projektu působila jako lektor zprostředkovaný dodavatelem Asociací hotelů a restaurací ČR a školila následující kurzy:

Komunikační dovednosti a efektivní komunikace pro oblast cestovního ruchu,

Vyřizování reklamací a stížností pro oblast cestovního ruchu,

Profesionální obsluha hostů pro číšníky a servírky,

Maximalizace příjmu restauračních zařízení,

Snídaně a polopenze moderně a ekonomicky,

Leadership,

Práce s obsluhujícím personálem aneb jak vybudovat skvělý tým,

Marketing ubytovacích zařízení,

Jak marketingově využít Facebook, Twitter a další sociální sítě,

Housekeeping I a II,

Recepce I a II.

Hodnocení kurzů, resp. zpětnou vazbu účastníků na kurzy, představovaly zejména písemně vyplňované dotazníky a hodnocení externích hodnotitelů, ale také osobní nebo telefonický kontakt projektového týmu s účastníky.

Z námi získané zpětné vazby můžeme hodnocení lektorky označit za velmi pozitivní, a vzhledem k počtu lektorů v projektu (bylo jich přes šest desítek), hodnotili účastníci paní Myslikovjanovou jako jednu z nejlepších. Z interních statistik víme, že kurzy lektorované paní Myslikovjanovou, hodnotili účastníci vysokým procentuálním hodnocením úspěšnosti – přes 90 % a hodnocení externími hodnotiteli dosahovalo dokonce přes 96 % (nezávisle hodnoceno agenturou STEM/MARK v rámci evaluační části projektu). V neposlední řadě je důležitým vypovídajícím ukazatelem kvality lektorky i opakovaná poptávka účastníků kurzů po jí vedených kurzech.

S pozdravem,
Martin Konečný
Vedoucí oddělení vzdělávání a projektů R&D

Zuzana Vejtasová
Zuzana Vejtasová
Vedoucí recepce, Léčebné lázně Bohdaneč

Chtěla bych reagovat na dlouhodobé tréninkové plány a nastavení procesů, které se konalo u nás v lázních. Velice si vážíme, že jsme se takovéhoto programu mohli zúčastnit. Několika takovými jsme již prošli, ale žádný lektor na nás nenechal natolik pozitivních pocitů jako Ing. Simona Myslikovjanová MBA,MBE. Její lektorování a přístup jsou naprosto nadčasové. Vždy lze očekávat nabytí nových velmi cenných zkušeností a poznatků.

Nikdy se nestane, že by se posluchač dostal do pasivní nálady, neboť výuka je proložena  praktickými ukázkami a následně jsou i účastníci zapojeni do aktivit, které jsou spojeny s pracovní náplní jednotlivých úseků.

Dokonale dokáže rozložit a využít celou dobu výuky a vždy se úžasně vcítí do jednotlivé problematiky našich požadavků, kterým se dostatečně věnuje svým nadstandartním výkladem. Pro nás se díky ní stávají běžné situace lépe uchopitelné a stravitelné.

Doufám, že se zase budeme moci zúčastnit takovýchto akcí, pro naši každodenní pracovní činnost je to velice přínosné a Simonu Myslikovjanovou doporučuji všem, kteří chtějí něco víc než jen fádní a neatraktivní pojetí získávání nových informací, a to nejen na školeních.

Jsme za tuto zkušenost a setkání s paní Simonou Myslikovjanovou vděčni, protože v minulosti jsme se účastnili podobných školení a zkoušky o nastavení procesů a zdaleka neměli takovou kvalitu jako toto. V tomto projektu bychom si ji dovolili ohodnotit jako nejlepší…

Za dobu 2let, které u nás v LLB strávila dokázala naprosto perfektně, vždy s optimismem, nastavit procesy na všech úsecích, od recepce, přes management, lékařský úsek až po technický.

Zuzana Vejtasová – vedoucí recepce

MKS TŘEBÍČ A MÚ TŘEBÍČ
MKS TŘEBÍČ A MÚ TŘEBÍČ

„Efektivní komunikace s etiketou“ – 3denní


 • “první seminář, který udržel moji pozornost“
 • “výborné byly praktické hry a  zkušenosti pro lepší zapamatování a uvedení do praxe. Nové informace, které mne vedly k uvědomění si dalších věcí – další rozvoj, moc děkuji J“
 • “Seminář mne bavil, bylo příjemné modelové situace přizpůsobit našim konkrétním potřebám. V kurzu vládla mezi účastníky naprosto mírová atmosféra bez bariér.“
 • “Kurz byl velmi dobře vedený, příklady pomocí her utvrdí účastníky v pochopení dané problematiky. Své poznatky určitě v práci či jiných aktivitách využiji.“
 • “Bylo to přínosné a fajn, uvidíme se příště.“
 • “Velice zajímavý seminář, který nebyl pouze formou výkladu, ale bylo použito mnoho modelových situací a vše bylo uděláno tak, aby všichni vše pochopili. Děkuji za rozšíření znalostí a dovedností.“
 • “ Skvělý kurz, nabitý spoustou informací. Lektorka příjemná, srozumitelně podávala informace k jednotlivým tématům. Výborné propojení teoretických informací s aktivitami, hrami. Super!“
 • “Velice dobře propracovaná struktura kurzu – teoretická, ale i aktivní. Velká spokojenost s paní lektorkou.“
 • “Jeden z nejpoutavějších kurzů, které jsou absolvovala. Výborné příběhy z praxe. Super přístup a zodpovězení všech možných i nemožných dotazů. Děkuji.“
 • “Cenné informace k etiketě, zasedacímu pořádku, společ. situaci v gastronomii = cenné. Taktéž korespondence – pozvánky. V komunikaci cennost otevřených a uzavřených otázek = jak se učit vnímat v konverzaci.“
 • “Kurz splnil očekávání. Domnívám se, že určitě spoustu věcí z kurzu použiji.“
 • “Líbilo se mi aktivní zapojování členů kurzů. Doporučila jsem kolegyním a předám určitě podklady i kontakt.“
 • „Kurz byl zcela jistě podnětný a obohacující.“
 • „Paní lektorka dokáže výborně zaujmout, ví o čem mluví. Kurz mě seznámil s mnoha novinkami a velice mě to bavilo. Přesvědčilo mě i to, že kurzy nemusí být nuda, ale přínos. Děkuji Vám.“
Petra Kazdová, Academic Hotel & Congress Centre
Petra Kazdová
Sales & Operations Manager, Academic Hotel & Congress Centre

Jménem vedení Academic Hotel & Congress Centre bych ráda poděkovala CzechTourism a Asociace hotelů a restaurací ČR za organizování školení v oblasti cestovního ruchu. Lektorka Simona Myslikovjanová je profesionál v oboru a praktik, má bohaté zkušenosti jak z F&B tak i FO.

Vyžádali jsme si paní Myslikovjanovou po předchozí zkušenosti v srpnu a opět jsme udělali dobře. Všechna školení ušila na míru našim standardům, potřebám a provozu, což jí muselo zabrat mnoho času. Neustále řešila naše požadavky ještě dlouho před příjezdem. Její školení, i když podložena teorií, jsou plná interakce a modelových situací.

Velmi oceňujeme, že školení přizpůsobila našemu provozu, několikrát jsme začínali velmi brzy ráno praktickými dovednostmi a končili před 7 hodinou večerní, tak abychom byli schopni zabezpečit běžný denní provoz. Nikdy se nebránila dalším osobním konzultacím dávno po skončení denní agendy školení.

S pozdravem,
Petra Kazdová
Sales & Operations Manager

Pojišťovna SLAVIA
Pojišťovna SLAVIA
 • Myslím si, že jsem si odnesla spoustu zajímavých informací, ale musím je celkově vstřebat. Teď nedokážu konkrétně nic vypíchnout. děkuji za příjemný den.
 • Myslím si, že mně dnešní školení hodně dalo a jsem si jistá, že získané informace využiji jak v pracovním tak i v soukromém životě.
 • Nejen se domnívám, ale jsem si jist, že se dnešní den povedl. A vnímám tento druh prezentací či školení jako velmi důležitý bod, protože poukazuje na nutnost práci s lidmi a pro lidi v dnešním přetechnizovaném světě. Zároveň se dotýkala mnoha aspektů týmové práce i společenského chování. Děkuji.
 • Jsem přesvědčena, že si z dnešního dne odnesu několik tipů, které vyzkouším. Slovesné otázky, omluvy až v druhé větě, správnou emailovou komunikaci a pravidla efektivní práce. Děkuji.
 • Celý seminář byl pro mne přínosem. Myslím si, že využiji zejména otázky komunikace, zopakovala jsem si neverbální komunikaci, kterou rovněž v praxi využiji. Vážím si také reakcí a názorů kolegů. Děkuji.
 • Dnešní prezentace byla určitě přínosná. Určitě mě posunulo téma vyjádření vlastního názoru ale samozřejmě bylo řečeno spoustu zajímavých informací. Děkujeme.
 • ​Stejně u kolegyň a kolegů. Také děkuj za příjemní den.
 • Chtěla bych poděkovat Vám i kolegům, za příjemný den, určitě byl přínosný. Určitě jsem se dozvěděla hodně informací a určitě je plno věcí vyzkouším. Chtěla bych se zlepšit v psané komunikaci. Všem přeji pěkný večer.
 • Jsem si jist, že dnešní seminář mě obohatil. Už jen tím, že jsem mohl trávit čas ve společnosti stejně smýšlejících lidí. Jsem rád, že se mi potvrdilo, že můj názor na některé oblasti není osamocený. Konkrétní poznatky z dnešního školení si určitě vybavím v konkrétní situaci. Jinak jste moc příjemná a sympatická.
 • Dnešní den byl v mnohém určitě přínosem, dozvěděla jsem se mnoho nových informací a určitě velkou část využiji v profesním i soukromém životě. Děkuji za příjemný den.
Michal Kovář, Penzion Mušlov
Michal Kovář
Penzion Mušlov

Vážená paní inženýrko, po prvním kvartále mohu velice pozitivně hodnotit Vaši práci, co se týká strategie modrého oceánu. Přijměte prosím má slova: „Jste profesionálka, která ví, o čem hovoří.“ Všude Vás budu jen a jen doporučovat. Zhodnocení současného stavu jsem bral nejprve jako vyhozené finance, nyní vidím, že jako jediná jste věděla, proč toto děláte. Ostatní oslovení by rovnou nastavovali cenovou politiku, vy jste si však analyzovala prostředí vč. dalších bodů. Dovolím si neuvádět, aby Vám Vaše skvělé know-how vč. Vaší bohaté praxe nevzala konkurence. Děkujeme, u nás máte vždy dveře otevřeny.

Michal Kovář

Ing. Bc. Aleš Navrátil, MBA, Rekreační areál Zbraslavice s.r.o.
Ing. Bc. Aleš Navrátil, MBA
Rekreační areál Zbraslavice s.r.o.

Chci poděkovat Ing. Simoně Myslikovjanové za školení, které proběhlo v našem Rekreačním středisku Zbraslavice. 

Absolvování školení nám přineslo mnoho nových informací a prohloubení dosavadních znalostí, které jsme si odnesli již z předchozích setkání. Pro náš areál mají tato školení přínos z hlediska prohlubování znalostí jednotlivých účastníků, ale také dochází ke zlepšení komunikace a vztahů na pracovišti.

Paní lektorka Simona Myslikovjanová je velmi pozitivní člověk s ohromným zápalem a elánem pro danou věc. Probírané téma vždy dokáže perfektně a podrobně vysvětlit a podat tak, aby ho všichni pochopili. Svým výkladem dané problematiky dokáže zaujmout všechny zúčastněné.

Školení z hlediska účastníků je vnímáno velmi pozitivně a všichni se těší na další setkání.

Během této doby jsem si uvědomil, jaký skvělý kolektiv zaměstnanců pracuje v našem středisku, jak lze efektivněji přistupovat ke kolegům i hostům.

Jsem přesvědčen, že vědomosti, které jsem získal, využiji ve své každodenní práci. Děkuji!

Ing. Bc. Aleš Navrátil, MBA

Hana Mládková, Hotel Patria Trutnov
Hana Mládková
Hotel Director, Hotel Patria Trutnov

Dobrý den,

chtěla bych touto cestou poděkovat lektorce Simoně Myslikovjanové za její profesionální přístup a za ochotu podělit se o zkušenosti a o mnoho zajímavých informací , kterými doplňuje své semináře.

Paní Simona dokáže svým pozitivním myšlením a přístupem k dané problematice zaujmout a motivovat naše zaměstnance. Včera byla natolik ochotná, že se nám věnovala do pozdních nočních hodin a mimo jiné nám zefektivnila facebookové stránky, což přineslo prvotní výsledky během několika hodin.

Děkuji Vám za to, že jsem dostala příležitost spolupracovat s paní Simonou. Udělali jsme veliký pokrok v naší práci, zavedli mnoho novinek a odstranili chyby, které jsme už ani neviděli. Děkuji

Hana Mládková
Hotel Director

Eva
Eva

Dobrý den,

dovolila bych si tímto doporučit paní Simonu, které jsem zpočátku tvrdila, že mám kamaráda „specialistu GDPR“ a ten tvrdí, že jedním souhlasem vše vyřešíme. Toto, když jsem řekla, viděla jsem vyděšené oči paní Simony, která se nadechla a říká: ano souhlas ano, nicméně je k tomu potřeba… a jela, představovala a komentovala proč. V tu chvíli jsem cítila, že sedím s tou správnou osobou, která ví, co dělá a jak to dělá. Simona práci dělá velmi precizně, kvalitně, detailně. V jednu chvíli jsme na ni tlačili, že to potřebujeme hned. Simona se však nenechala zatlačit, a vysvětlila nám, že tvoří na míru a potřebuje znát detaily a hlavně, abychom mi pochopili, proč to dělá. Pamatuji si, jak u jednoho odstavce v Zásadách „hlodala“ a my koukali, kam se až dostala. Vůbec nám nikomu nedocházelo, proč doplňující otázky. Ještě, že je měla. A to jsem si myslela, že jedny zkopírované Zásady a jeden souhlas je vše. Nyní když to vidím, a chápu, jak má vše propojené, co vše pod to spadá a jaký pořádek nyní máme v datech – smekám před touto ženou. Je velmi trpělivá, přemýšlivá a velmi ráda jí budu všude doporučovat. Simono děkujeme za perfektně složené GDPR puzzle. Je opravdu dobré vsadit na někoho, kdo má akreditaci, rozumí tomu, co dělá a ještě s jakou láskou to dělá.

Eva

Ing. Jan Klika, Penzion Uko, Bedřichov
Ing. Jan Klika
Penzion Uko, Bedřichov

Osobně jsem se zúčastnil několika seminářů v projektu „Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu.“ Všechny semináře měly vysokou úroveň, s projektem jsme byli spokojeni.

Avšak nám dovolte projevit náklonost k seminářům vedených, Ing. Simonou Myslikovjanovou, MBA, MBE, společně s dalším personálem Penzionu UKO. Z nabytého dojmu a prožitých několika seminárních dní jsme nabyli přesvědčení, že právě tato žena se svojí osobností, znalostmi, zkušenostmi a entusiasmem je pro region velkým přínosem.

Stejně tak tomu dle mého názoru bude i nadále, neboť již nyní se snaží o seberozvoj jiných lidí, již pracujících v oboru gastronomie a hotelnictví, nebo se zabývajících soustavnou přípravou pro práci v tomto oboru.

Ing. Jan Klika

Růžičková Monika, www.pazitka.cz
Monika Růžičková
koordinátorka projektu www.pazitka.cz

Pod záštitou CzechTourism a AHR ČR jsme s lektorkou Ing. Simonou Myslikovjanovou, MBA, MBE absolvovali několik seminářů v Třebíči na téma: Profesionální obsluha hostů pro číšníky a servírky, Marketing restauračních zařízení, Maximalizace příjmů, Komunikační dovednosti pro oblast cestovního ruchu, Snídaně a polopenze moderně a ekonomicky, Jak budovat tým aneb, Reklamace a stížnosti a Leadership.

Je neuvěřitelné, jakým způsobem lektorka se státní zkouškou, paní Ing. Simona Myslikovjanová, MBA, MBE nenuceně vtáhla své „žáky“ do kurzu, motivovala ke spolupráci a vědění. Po ukončení kurzu, ochotně řešila problematiku každé provozovny a odpovídala na dotazy zaměstnanců či provozních.

Dokonce s potěšením kývla na mou nabídku, kdy jsme společně obcházely restaurace a sledovaly jejich provozy v praxi. Další den, jsme analyzovaly případné nedostatky, komunikační bariéry s hosty apod.

Majitel restaurace, R. K., poukazoval na neuvěřitelnou energii lektorky, která se okamžitě na střídání na směnách projevila v podobě motivačních úkolů. Osobně byl paní lektorce poděkovat ke stolu, neboť zamotivovala jeho zaměstnance k vyššímu upsellingu.

S pozdravem
Růžičková Monika
koordinátorka projektu www.pazitka.cz

VK, nastavení procesů
VK, nastavení procesů

Simono, jsem rád, že jsem do Vás investoval finance i pracovní čas, který se mnou trávíte a nastavujeme procesy. Smekám klobouk, jak jste dokázala zhodnotit současnou situaci provozu, vlastně celého hotelu a poté zjistila pracovní klima zaměstnanců. Netušil jsem, jaký vliv to má na další krok. Co se týká nastavení Standardů kvality, velký palec nahoru. Nyní jsem si vědom, proč jste si chtěla zjistit současný stav. Vše funguje tak jak má, a já vůbec nemusím zvedat hlas či nadávat. A vy jste je dokázala za poměrně krátkou dobu hospodařit a mě vyšetřit peníze. Jak to děláte? Oni Vás poslouchají na slovo. Jste neskutečně energická, chytrá a zabijácky chytrá dáma.

Dovolte mi tímto projevit maximální spokojenost s Vámi a již nyní se těším na pokračování v nastavování procesů. Závěrem bych chtěl napsat Vám i ostatním subjektům jediné: „SVĚŘIT SE DO RUKOU PROFESIONÁLKY S TAKOVÝMI ZNALOSTMI, DOVEDNOSTMI A DLOUHOLETOU PRAXÍ JE OPRAVDU SKVĚLÉ P.S.: Přijměte prosím pozornost ode mne, možná takový malý vánoční dárek: „na mém hotelu již máte otevřen účet na mou osobu. Využijte ho prosím. Na odlehčenou: „A už Vás budu poslouchat, nebudu odmlouvat a skákat Vám do řeči /ztrácíme tím čas :D/“

děkuji VK

Domluvte si řešení na míru a zlepšete svůj business!

Domluvte si řešení na míru