Napsali o nás

PhDr. Eva Brixi-Šimková (Prosperita + iprosperita.cz)
PhDr. Eva Brixi-Šimková
Prosperita + iprosperita.cz

Ing. Simonu Myslikovjanovou, Ph.D., MBA, MBE, CEO z firmy SiMyCo s.r.o. bychom rádi nominovali na Manažera roku 2022. Jsme přesvědčeni, že právě ona si tuto cenu zaslouží za to, co všechno a jak dělá pro firmy nejen v ČR.

Je to osobnost, která pomohla k úspěchu mnoha firmám nebo organizacím. Žena několika profesí, které se vzájemně prolínají, doplňují a jejich prostřednictvím se korporáty, firmy z business sféry, zdravotnická zařízení – malé i velké nemocnice, hotely, školy, ale i podniky rodinné a výrobní, posouvají výš a k úspěchu.

Klíčem je perfektní organizace práce, spousty znalostí, učení se novému, vytrvalost, vášeň měnit horší ve výtečné. Před pár týdny za svůj přístup a výsledky obdržela cenu v Profi HR Awards 2023, v minulém roce to byla TOP 13 neúspěšnějších CEO žen ČR.

Patří mezi lidi, kteří dokážou věci posouvat dál. Její více jak dvacetiletá praxe ji navedla na dráhu individuálního přístupu ke každému klientovi, kdy jí ročně projde pod rukama cca 4000 osob různých oborů.

PhDr. Eva Brixi-Šimková
Prosperita + iprosperita.cz
Prosperita Madam Business + madambusiness.cz

Ing. Jana Matyášová
Ing. Jana Matyášová
Centrum andragogiky

Paní Simona Myslikovjanová má u všech svých činností a profesí v počátku vždy velké písmeno a zcela právem si jej zaslouží. Je to Podnikatelka s velkým P a v rámci své společnosti, kterou velmi dobře rozvíjí to dokazuje nejen ve vztahu k zákazníkům, ale i ke spolupracovníkům. Vždy je připravena posunout hranice možného a zažitého opět o kousek dál. Boří tak představy fungování a postupů nejen ve vlastní společnosti, ale přenáší tyto schopnosti o do dalších společností jako Interim manažer, Poradce, Kouč nebo jedinečná Podpora. To vše podporuje inovativním přístupem a organizačním talentem.

Je to Lektorka s velkým L pro svůj nezaměnitelný přístup, kdy vede všechny své semináře a kurzy zcela originálním způsobem, který nelze kopírovat. Je to vždy zážitek spojený s obdivuhodným elánem a energií, kterou dokáže předávat na všechny zúčastněné a zcela po právu se tak stala za dobu naší spolupráce nejžádanější Lektorkou a Koučkou.

Klienty je přirovnávána k činné sopce, která však na rozdíl od té pravé sopky neničí, ale naopak svou neustálou energií posiluje, vyživuje a pomáhá. Při výuce a motivaci ve zdravotnictví přenáší svou pozitivní energii nejen na obsluhující personál, ale i na pacienty, kteří díky jejímu optimismu a laskavému přístupu získávají neocenitelnou pomoc v rámci své léčby a vždy vykazují lepší výsledky na své cestě za zdravím.

Společnostem pak při vzájemné spolupráci nepředává jen rady a vodítka ke zlepšení procesů, postupů, zvýšení produktivity a výkonu, ale její přidanou hodnotou je přenos osobního nadšení, organizačního talentu a zcela jedinečného a individuálního osobního Know-How.

Po každém rozhovoru s paní Simonou mám vždy pocit, že dokáže zcela jedinečně spojit své vysoké profesní znalosti, dovednosti, organizaci práce a činnosti i se svým osobním životem, ve kterém je velmi podporující, milují a objímající Manželkou a hlavně Matkou. Po setkání si tak odnáším motivaci, nadšení a optimismus do svého domova i já.

Paní Simona Myslikovjanová je tedy pro mě osoba, která se zcela jistě může bez uzardění zařadit mezi velikány naší podnikatelské sféry a doplnit tak výčet jmen a profesí, které si zaslouží ocenění a stávají se pro nás všechny vzorem a motivací. Předávají svým talentem, umem a postojem k životu samotnému zcela zdarma a bezpodmínečně jedinečnou přidanou hodnotu nám všem.

Ing. Jana Matyášová
Výkonná ředitelka

Ctirad Lolek, Executive Director
Ctirad Lolek
Executive Director, Human Resources Komerční banka, a.s.

Dobrý den.

Simonu znám již více než pět let a je to člověk, kterého si velmi vážím a to nejen pro její profesní a odborné kvality, ale hlavně pro její skvělou povahu.

Simona patří mezi lidi, kteří dokážou věci posouvat dál. Nespokojí se s kompromisem. Má velmi dobré manažerské dovednosti, podtrženy velkou pozitivní energií, kterou dokáže rozdávat svému okolí.  Kdykoliv se na ní někdo obrátí s žádostí o pomoc, neváhá ani minutu a ráda pomůže. Lidé ji mají rádi a mají k ní velký respekt. Patří mezi ty lidi, které by jste chtěli mít vedle sebe, když potřebujete něco zásadního řešit.  Více takových lidí a naše společnost by vypadala jinak.

Mgr. Imrich Kovaľ (Merineo)
Mgr. Imrich Kovaľ
MERINEO

Simona je v manažérskom svete úžasná anomália. Dokázala skombinovať na prvý pohľad nemožné – obrovskú energiu a entuziasmus, dlhoročnú praxou overenú odbornosť a úprimnú autentickú emóciu.

Simona je špecifická v tom, že neriadi len svoju firmu. Okrem svojej firmy SiMyCo s.r.o., působí v niekoľkých pozíciách a formách ako externý interim manažér – External Executive Director of Human Resources, tiež ako External Interim Director, alebo ako Learning, Talent, Communication, Process & Development Specialist. Pod rukami jej prejdú tisícky osôb za rok, kedy každému sa venuje na mieru.

Jej hlavná odborná špecializácia je Interim &Talent Management. V tejto oblasti som mal možnosť zažiť ho prácu aj v našich niekoľkých firmách, a to ako v oblasti business sféry, korporátnej klientely, zdravotníctva, hotelierstva, tak vie pomôcť aj menším rodinným firmám aj tým výrobným. Rozvoj talentov v jej podaní znamenal pre stovky firiem zásadný posun v prístupe a práci so zamestnancami a pri tvorbe firemnej kultúry. Simonin presah do príbuzných (a pre špecialistu tohto zamerania aj potrebných) odborov ako je psychológia, komunikácia, a predovšetkým talent manažment a growth mindset odlišuje jej prácu od bežných HR špecialistov. Vďaka tomu môže na firemných pracoviskách tvoriť zdravú a silnú firemnú kultúru.

Viac ako 2O ročná úspešná kariéra v tejto oblasti je toho dôkazom.
Mal som možnosť zažiť ju ako prednášajúceho, ako business konzultanta, aj ako korporátneho interim manažéra  a niekoľkokrát aj ako výkonnú riaditeľku HR oddelenia. Jej vlastnosti ako trpezlivosť, dôslednosť, perfekcionizmus, autenticita a ľudskosť ju predurčujú byť úžasným lídrom a skvelým manažérom.

Ak hľadáte človeka, ktorý vám rozbije vaše zaužívané formálne predstavy o strednom a vysokom manažmente a zároveň sa stane súčasťou vašej firmy, Simona je ten človek. Je pre mňa pocta môcť s ňou pracovať na našich spoločných projektoch a posúvať aj naše tímy vpred vďaka jej úžasnému nasadeniu.

Mgr. Imrich Kovaľ
Creative Founder | CEO

www.merineo.sk

Nemocnice Nymburk
Mgr. Nela Gvoždiaková
jednatelka společnosti, Nemocnice Nymburk

Ing. Simonu Myslikovjanová, Ph.D., MBA, MBE se více než jen tématy psychologie a typologie osobnosti, komunikace s pacientem, trénink efektivní komunikace, řešení stížností, wellbeing, quality management, na kterých jsme se spolu na začátku naší spolupráce domluvily, nakonec věnovala naší nemocnici především jako celku.

Díky ní jsme naše zaměstnance vtáhli do diskuze o PR nemocnice, které chceme stavět na zdravé, jednoznačné a otevřené firemní kultuře. Zjistili jsme, že musíme zlepšit synergii mezi pracovníky v jednotlivých týmech i napříč odděleními. A hlavně posílit kompetence vedoucích pracovníků a zaměřit se na řízení.

Simona je velmi vnímavá, přemýšlivá a pozitivní lektorka. Její interaktivní spolupráce se školenými osobami je přínosem a účastníci si odnášejí nejen znalosti, ale i novou energii, která je motivuje do další práce. Simona je velmi otevřená a vstřícná, což v praxi znamená, že v případě jakéhokoliv problému v dané problematice umí pohotově zareagovat, vysvětlit konkrétní cestu k řešení a je schopná individuálně pomoci k lepšímu osobnostnímu rozvoji každého jejího účastníka. Dokáže se postavit i nepříjemným situacím, které řeší strategicky s nadhledem a klidnou hlavou s cílem pomoci celé společnosti.

Osobně jako vedoucí pracovník oceňuji její nestranný a čerstvý názor, který mi v našich společných diskusích několikrát pomohl se na problematické osobní vztahy na pracovištích podívat z jiného úhlu pohledu.

Rudolf Šlehofer,Pilsner Urquell
Rudolf Šlehofer
Craft & Heritage director, Pilsner Urquell

Milá Simono,

Chtěl bych Vám poděkovat za Vaši práci a čas, který jsme s Vámi mohli strávit. Tréninkový program, který jste pro nás připravila, byl velmi komplexní a plně pokrýval naše zadání. Přiznám, že z počátku byl tento téměř půlroční program přijímán spíše skepticky, ale už po prvních kolech bylo z jejich reakcí jasné, že pro většinu z členů mého týmu bude trénink přínosem a poznatky využijí v práci. Pro mne bylo velice zajímavé sledovat, jak v podstatě okamžitě zkoušeli využít Vaše rady v praxi při jednání se zákazníky i kolegy.

Největším přínosem tréninkového plánu pro můj tým nebyly paradoxně vylepšené prodejní dovednosti, ale to, že jste dokázala odhalit nefungující týmové vazby, nedostatečnou interní komunikaci a hlavně dokázala měnit obsah školení a lektorský styl podle potřeb jednotlivých týmů i osobností, které jste trénovala.

Pro mne osobně byla velice důležitý fakt, že jste mi dokázala, nenásilnou a interaktivní formou, ukázat mé kolegy a podřízené v jiném světle, pochopit lépe jejich motivaci, styl chování a vnitřní bloky. Dokázala jste nás otevřít a ukázala cestu, jak lépe vyjít s ostatními.

Dlouho jsem se nesetkal s takovým profesionálem, jako jste Vy.

Rudolf Šlehofer
Craft & Heritage director
Plzeňský Prazdroj, a.s.

Krajská nemocnice Liberec, a.s.
Krajská nemocnice Liberec, a.s.
Krajská nemocnice Liberec, a.s.

Rádi bychom se vyjádřili k absolvovaní první části tréninkového plánu, který vede Ing. Simona Myslikovjanová, Ph.D., MBA, MBE.

Je nám potěšením být účastníky kurzu vedené právě s paní Simonou. Všechny proběhlé semináře vnímáme velmi pozitivně a přínosné. Jsou přínosné pro osobní uvědomění, nás profesní rozvoj, a také obohacující pro cely kolektiv.

Tento tréninkový plán nam pomohl nejen s rozvinutím komunikačních schopností, naslouchání, sebereflexe. Kvitujeme všechny proběhlé další aktivity, jakými jsou typologie a psychologie osobnosti, mindset, parafráze, Performance Review, otevřené vs. uzavřené otázky, písemná komunikace, Elevator Pitch a další. Vše
bylo pro nás přínosné a inspirativní. Cely proběhlý tréninkový plán nepostrádal dynamiku i díky aktivnímu a entusiastickému přístupu lektorky Simony, která s námi cvičila mnoho modelových situaci s následnou
zpětnou vazbou.
Právě díky modelovým situacím jsme již mnoho obratu použili ve své praxi. Jsme přesvědčeni, že získané zkušenosti budeme dlouho využívat.

Simona na nás působila pozitivně a svojí energií nás pozitivně nabíjela po celou dobu všech interaktivních seminářů tohoto planu. Absolvovaní tréninkových planu se Simonou vřele doporučujeme nejen všem zaměstnancům KNL, a.s.

Toto skolení přispěla k našemu osobnímu i profesnímu růstu. Již nyní se těšíme na leden, kdy budou naše společné semináře pokračovat.

Děkujeme.

Ing. Katarína Ďurčová
Ing. Katarína Ďurčová
AXIM

Dlho som si myslela, že žijem v plnom nasadení, kým som nestretla Ing. Simonu Myslikovjanovú, Ph.D., MBA, MBE, ktorú týmto nominujem na Manažérku roka.

Simonka je veľký profesionál a tiež úžasný človek s veľkým srdcom. Od prvého momentu kedy sme sa stretli som cítila, že nás čaká spoločná biznisová cesta. Má množstvo skúseností, nadobudnutých zručností i odmakanej praxe, pritom si zachováva ľudskú manažérsku tvár. Simonka je člověk činu. Kým ostatní ešte len premýšľajú ako uchopiť nejakú výzvu, ona už má jasno v tom, ako to bude vyzerať na konci cesty.

Má obrovský dar vycítiť osobnosť človeka a spoločne s extrémnou dávkou empatie posúvať manažérov i celé tými do pozície rastu a spoločného nadšenia. Jej energia a nadšenie nepozná hranice. Svojim pozitívnym prístupom ku všetkému do čoho sa pustí strháva priam davy. Som šťastná, že mi prišla do cesty a že spolu môžeme spolupracovať na projektoch, ktoré posúvajú nielen společných klientov, ale i nás.

Ing. Katarína Ďurčová
CEO | Business Strategy | Marketing&HR
Budovanie zamestnaneckých značiek

Ing. Ivo Gajdoš, Česká manažerská asociace
Ing. Ivo Gajdoš
Česká manažerská asociace

Paní Myslikovjanová je nadšená a empatická žena, plná nových, kreativních nápadů.

Je velmi energická, přímá v jednání a spolehlivá.

Spolupráce s ní, z pohledu ČMA, je dobrá. Samozřejmě jedná se o spolupráci dobrovolnou, závislou na časových možnostech obou stran.

V rámci Klubu vzdělávání manažerů vytvořila novou platformu vzdělávacích modulů pro různé věkové kategorie manažerů, včetně manažerského dorostu a seniorů.

Spolupracuje přitom s různými členskými vzdělávacími institucemi a vysokými školami.

Působí jako výjimečný zjev, který snad čerpá vesmírnou energii. Přitom jí zbývá čas na sport, rodinu a je starostlivou matkou, neméně ambiciózní dcery.

Ing. Ivo Gajdoš
Výkonný ředitel

Ing. Tomáš Černý, EEZY
Ing. Tomáš Černý
EEZY - konference, vzdělávání, knihy, časopisy

Ing. Simonu Myslikovjanovou, Ph.D., MBA, MBE jsem potkal poprvé při vydávání knihy „Manažeři se lvíčkem“, která vyšla v produkci našeho nakladatelství ve spolupráci s Českou manažerskou asociací.

Simonu Myslikovjanovou jsem poznal jako velice aktivní, energickou ženu, která jde za svým cílem s velkým nasazením a entuziasmem.

V současnosti připravujeme společný knižní projekt a spolupráce funguje špičkově, je radost pracovat s opravdovým profesionálem.

Ing. Tomáš Černý

Ing. Katrin Braunová, bit cz
Ing. Katrin Braunová
bit cz (best in training)

S paní Ing. Simonou Myslikovjanová, Ph.D., MBA, MBE naše společnost pracuje na několika vzdělávacích projektech a naši klienti jsou se vzdělávacími kurzy pod jejím vedením velmi spokojeni.

Její výklad je vždy srozumitelný, systematický, má hodně zkušeností z praxe a velmi dobrou prezentaci.

Jedná se o velmi profesionální lektorku, komunikativní, vstřícnou, která má široké znalosti přesahující více oblastí vzdělávání, zaměřuje se na detail, umí jasně vysvětlit problematiku a její individuální přístup ke každému klientovu je nedocenitelný.

Ing. Katrin Braunová
Vedoucí pobočky Jihlava/ Projektová manažerka

Ludmila Koutská, Manažerka roku 2020
Ludmila Koutská
Manažerka roku 2020

Simonu Myslikovjanovou znám už z dob studií na Vysoké škole hotelové, kterou jsme společně absolvovaly, coby pilnou a zvídavou studentku. Později nastoupila do hotelu Step, který jsem v té době řídila, a to na post Congress Managera, následně F&B Managera. Už tehdy byla velmi pečlivá a spolehlivá, při jednání s klienty i podřízenými komunikativní a vstřícná.

Od počátku měla vyšší ambice. Následné změny pracovních pozic a dalšího vzdělávání byly pro ni výzvou a hnacím motorem.

Rozjela vlastní poradenskou firmu, která se postupně etablovala na trhu a má velmi dobré výsledky především proto, že osobně vede co možná nejvíce kurzů. Sama jsem byla účastníkem a musím jen potvrdit její profesionalitu a maximální nasazení.

Snahu předat lidem co nejvíce nejen teoretických znalostí, ale i praktických zkušeností. Je velmi temperamentní, ale má velkou míru empatie, vycítí momentální rozpoložení posluchačů a dokáže toho správně využít. Za dobu, co ji znám ušla velký kus cesty, avšak zdaleka není na konci svých možností. Má velké plány do budoucna a já jí jen přeji mnoho dalších úspěchů

Ludmila Koutská
Manažerka roku 2020

Mgr. Jana Kramářová
Mgr. Jana Kramářová
Language Trainer & Lecturer Guarantor at SiMyCo s.r.o.®

Se Simonou spolupracuji již sedmým rokem a za celou dobu, co ji znám, pracuje s neskutečným nadšením a elánem. Veškeré programy v oblasti Learning, Talent, Communication, Process & Development Management a HR má vždy pečlivě připravené. Školení, semináře i workshopy obsahují spoustu praktických a interaktivních aktivit a pro klienty jsou velmi podnětné a inspirativní.

Simona díky svým znalostem, dovednostem a profesionálnímu přístupu dokáže nejen zaujmout pozornost, ale také odhalit a rozvinout potenciál jednotlivců i týmů.

To, že se neustále vzdělává, pracuje na sobě a sama sebe rozvíjí, jí umožňuje předávat ostatním odborné vědomosti a znalosti a je pro ně ochotna udělat maximum, aby dosáhli svého cíle.

Simonu považuji za velmi silnou, energickou a cílevědomou osobnost. Pokaždé, když se s ní setkáte, je milá a usměvavá. Mezi její charakterové vlastnosti patří vstřícnost, vyrovnanost, otevřenost, vnímavost, komunikativnost a skromnost.

Mgr. Jana Kramářová
Learning, Talent & Development Specialist
Language Trainer & Lecturer Guarantor at SiMyCo s.r.o.®

Bc. Veronika Machat, Business Friends
Bc. Veronika Machat
Business Friends

PER ASPERA AD ASTRA. Toto je životní krédo naší nové členky, kterou je Simona Myslikovjanová ze společnosti SiMyCo sro. Ve své firmě se Simča zabývá Performance Managementem, rozvojem kvalifikační úrovně a kompetencí zaměstnanců s mezinárodní akreditací. Je také vedoucí Klubu vzdělávání manažerů České manažerské asociace. Mimoto se snaží zlepšit celkovou atmosféru a pracovní morálku zaměstnanců ve školství a zdravotnictví. Úzce spolupracuje i s lidmi na ministerstvu. A to rozhodně není všechno. Cestuje z Liberce po celé republice a jsme moc rádi, že na naše kluby pravidelně zavítá i do Brna. Jestli jste to totiž ještě nepochopili, Simča se rozhodně nikdy nenudí a nechápeme, jak vlastně všechny své projekty stíhá. Je to prostě superžena 

Díky ní vznikla spolupráce mezi našimi kluby a CMA, bude se podílet také na networkingovem zapojeni firem z areálů Nové Vlněny v Brně, jelikož jsou anglicky mluvící a Simča je v angličtině naprosto perfektní. Vždycky je taky připravena pomoct a propojit mě s lidmi, které aktuálně poptávám. Jsem opravdu šťastná, že ji znám, jelikož má vždycky dobrou náladu a je s ni tak opravdu radost spolupracovat =]

Jan Lodl
Jan Lodl
Šéfredaktor

Se Simonou Myslikovjanovou jsem měl možnost spolupracovat několikrát jako šéfredaktor časopisu Moderní řízení vydavatelství Economia. Připravovali jsme spolu několik kratších i delších materiálů, vždy jsem oceňoval její naprosto profesionální přístup při přípravě i finálních úpravách textu. Vždy přesně sledovala aktuální trendy, udržovala si široký rozhled, a zároveň dokázala přistupovat k tématům s pokorou. Pokaždé jsem se mohl spolehnout, že i přes její maximální pracovní nasazení dodrží domluvené termíny. Osobně obdivuji i její schopnost propojovat rodinný a pracovní život, na svou dceru a její koníčky si vždy dokáže najít čas. I když jsem jí vždy vnímal jako manažerku orientovanou na výsledek, ani na chvíli nepřestala být člověkem. A toho si na ní velmi vážím.“

Jan Lodl
Šéfredaktor

Lucie Sedláková
Lucie Sedláková
Olympic Palace***** (Karlovy Vary)

Reference lektorky profesních dovedností

Ing. Simona Myslikovjanová, MBA, MBE je velmi energická žena, která působí na lidi mile, sympaticky a důvěryhodně. Tato žena byla pro náš hotel velkým přínosem nejen svojí osobností, znalostmi, zkušenostmi, ale i entusiasmem a přístupem.

V našem 5* hotelu lektorovala více skupin, např. Recepce, Spa, Obsluha atd. Kurzy byly dobře zorganizované, výklad perfektně připravený a přizpůsobený vždy dané skupině a aktuální situaci. Nenuceně vtáhla své „žáky“ do kurzu, motivovala ke spolupráci a vědění. Po ukončení kurzu, ochotně řešila problematiku každého střediska a odpovídala na dotazy zaměstnanců či provozních. Co se týká procesů, viděla i to, kde jsme my již měli provozní slepotu. Její znalosti a dovednosti perfektně celé týmy stmelily, a podařilo se jí procesy nastavit. Především kvituji její trpělivost.

Jako lektor dokonale splnila naše očekávání, byla s ní skvělá spolupráce a vřele ji doporučuji ostatním zájemcům.

Lucie Sedláková
Assistant manager
Luxury Spa Hotel OLYMPIC PALACE

Martin Koncal
Martin Koncal
General Manager, Pilsen (Element)

Dobrý den Simono,

Úvodem bych Vám chtěl ještě jednou poděkovat za skvělé školení. Velice rád Vám poskytnu zpětnou vazbu.

Vybrali jsme efektivní komunikaci, protože ji považujeme za jeden z hlavních nástrojů pro dosažení úspěchů naší společnosti a také pro dosažení spokojenosti našich zaměstnanců. Obsahově školení zcela splnilo mé očekávání. Forma prezentace a způsob zapojování všech účastníků dokonce předčilo mé očekávání. Každý se musel aktivně účastnit, každý musel zapojovat svůj mozek a každý musel prezentovat své výstupy.

Zároveň bych rád vyzdvihl Váš důraz na písemné a následně verbální opakování procvičované tématiky. Shledávám tento způsob jako velice efektivní a myslím si, že takto opravdu dostanete část znalostí jednotlivým účastníkům takzvaně “pod kůži”. Již dnes v rámci našeho Daily Managementu jednotliví kolegové používali otevřené otázky a procvičovali si probíranou tématiku mezi sebou.

Dále se mi líbila atmosféra a uvolněnost, kterou v rámci školení umíte navodit, ale zároveň udržet kázeň. Což někdy bývá složité. Velice se mi líbily Vaše příklady z praxe. Zejména přirovnání o odkládání špatných nálad do igelitek po příchodu do zaměstnání. Konečně můj tým slyšel tato slova také od někoho jiného. S tím jste mně osobně velice pomohla.

Nápady na zlepšení bych snad měl jen k počtu účastníků školení, avšak to si myslím, je stanoveno v rámci dotačního programu a vy s tím nic udělat nemůžete. Dvanáct účastníků je opravdu hodně a při praktickém procvičování to trvá dlouho, než se všichni vystřídají.

Ohledně dalšího zaměření školení bych rád navrhl, zda by bylo možné, aby jednotliví vedoucí mohli příště přinést jeden problém, který v rámci svého týmu řeší a zda by si mohli s Vámi zahrát scénku, jak tento problém zvládnout.

Myslím, že by to pro ně byla velice dobrá a praktická ukázka, kterou by mohli následně používat.

Ještě jednou Vám za školení moc děkuji a těším se na pokračování.

S pozdravem
Martin

Plzeň-TURISMUS, p. o.
Plzeň-TURISMUS, p. o.

První zkušenost s lektorkou Ing. Simonou Myslikovjanovou, MBA, MBE, jsem získala na kurzech CzechTourismu, kde mě i další kolegy ihned zaujala profesionálním přístupem, bohatými pracovními zkušenostmi a především osobním nasazením.

Proto jsme se rozhodli zprostředkovat tyto její zkušenosti i ostatním členům našeho týmu a požádali jsme o vedení workshopu zaměřeného na týmovou spolupráci a interní a externí komunikaci. Už samotná příprava byla velmi pečlivá. Lektorka zpracovala obsáhlý návrh aktivit, které pak na místě flexibilně přizpůsobila situaci a potřebám účastníků. Jednodenní workshop byl využitý do poslední minuty. Prostřednictvím sice náročného, ale zároveň velmi zábavného programu dokázala přimět účastníky workshopu podívat se na svou práci z nadhledu, ověřit si různé možnosti komunikace se zákazníky a partnery, ale i mezi sebou navzájem, a lépe si uvědomit společné cíle. Přínosem byl i důraz na firemní kulturu.

Ohlasy mezi členy našeho týmu byly velmi pozitivní a je patrné, že řadu dobrých rad a podnětů kolegové skutečně začali využívat ve své praxi. Především však tento workshop přinesl stmelení kolektivu, kdy jsme měli možnost poznat sami sebe z různých stránek a dokázali jsme odhalit občas i nečekaný potenciál jednotlivých členů týmu. I z tohoto důvodu považuji tento workshop lektorovaný Simonou Myslikovjanovou za velmi důležitý pro motivaci a zkvalitnění práce celého našeho týmu.

Bc. Ludmila Spanilá, Interhotel Montana
Bc. Ludmila Spanilá
Interhotel Montana

Dobrý den,

tímto bych Vám chtěla poděkovat za zprostředkování velice přínosných tréninkových plánů pod vedením lektorky paní Ing. Simony Myslikovjanové Ph.D., MBA, MBE.

Jsem ředitelkou Interhotelu Montana, s.r.o. ve Špindlerově Mlýně od 1.10.2015. Na našich zaměstnancích mi velice záleží a mám upřímnou radost, že mohu využívat tak potřebné další vzdělávání zaměstnanců, mile mě překvapil i jejich zájem o školení.

Nevím, jak nejlépe vyjádřit prezentace, tréninky a systematickou práci paní Simony na Interhotelu Montana, s.r.o. ve Špindlerově Mlýně. 

Empatická, komunikativní, trpělivá, srozumitelná, sympatická, s přehledem znalostí, zkušenostmi z praxe v hotelovém provozu i ze života, s kouzlem osobnosti dokázala zaujmout i udržet pozornost od začátku až do konce každého školícího dne v rámci naší 5 ti leté spolupráce. Nikdy se nikdo nenudí.

Hodnocení paní lektorky bylo více než výborné, na tom jsme se všichni společně shodli.

Jsem si jistá, že její opravdu famózní výkon působí na celý pracovní tým velice pozitivně a má stmelující charakter.

Těšíme se na další dny s paní Simonou. Její energie, i pracovní nasazení vždy pozitivně zaplaví náš hotel.

Děkuji a jsem s pozdravem


Bc. Ludmila Spanilá
ředitelka
Interhotel Montana,s.r.o.

Zuzana Vašutová, Valachy Resort, Velké Karlovice
Zuzana Vašutová
Valachy Resort, Velké Karlovice

Dovolte mi, abych dodatečně velmi poděkovala za seminář pro naši obsluhu lektorovaný Ing. Simonou Myslikovjanovou, který jsme na hotelu Lanterna ve Velkých Karlovicích měli díky programu AHR a agentury Czech Tourism pro naši obsluhu dne 26.11. Samozřejmě mě zajímala spokojenost našich zaměstnanců (hotel Lanterna****, hotel Horal**** a hotel Galik**) a musím říci, že všichni byli velmi spokojeni a byli rádi, že svůj čas mohli zpestřit tak zajímavým způsobem. Jsem přesvědčena, že to bylo i tím, že jste seminář vedla interaktivně, nejen dle písemného materiálu, ačkoliv i ten může být pro účastníka cenný. Z vlastní zkušenosti vím, že právě jisté “vsuvky” formou nějakých osobnostních testů apod. každému z nás vždy nejvíce zůstanou v paměti, a to je podstatné.

Právě vzhledem k této spokojenosti jsme se rozhodli uspořádat podobný seminář i pro zaměstnance našich recepcí.

Ještě jednou děkuji a budeme rádi za další spolupráci do budoucna! Přeji Vám poklidné předvánoční období a hodně spokojenosti do nového roku!

S pozdravem,
Zuzana Vašutová, Ing. Vedoucí hotelu Lanterna****

Martin Konečný, CzechTourism
Martin Konečný
CzechTourism

Informace k působení paní Ing. Simony Myslikovjanové, MBA, MBE jako lektorky v rámci projektu agentury CzechTourism

Paní Ing. Simona Myslikovjanová, MBA působila jako lektorka v rámci projektu „Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu“, který byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) a státního rozpočtu ČR.

Projekt byl realizován agenturou CzechTourism a jeho hlavním cílem bylo zvýšení odborných znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců a zaměstnavatelů v cestovním ruchu. Za dobu realizace vzdělávání, které v rámci projektu probíhalo od března 2013 do října 2015, bylo realizováno takřka 1 300 kurzů s více jak 19 700 úspěšnými absolventy.

Projekt byl určen pro cílovou skupinu podnikatelských subjektů s aktivní činností v oblasti cestovního ruchu. Projektu se tak účastnili OSVČ či zaměstnanci firem podnikajících v pohostinství, ubytování, cestovních kancelářích a agentur, dále průvodci, zaměstnanci turistických informačních center a zaměstnanci sportovních zařízení, fitcenter a služeb pro osobní a fyzickou pohodu.

Jednotlivé školící kurzy byly řazeny dle tématiky a příslušného odborného zaměření, a byly určeny pro tři stupně pracovního zařazení zaměstnance (řadoví zaměstnanci, střední management a vyšší management). K dispozici byly odborné kurzy i kurzy tzv. měkkých dovedností.

Paní Myslikovjanová v projektu působila jako lektor zprostředkovaný dodavatelem Asociací hotelů a restaurací ČR a školila následující kurzy:

Komunikační dovednosti a efektivní komunikace pro oblast cestovního ruchu,

Vyřizování reklamací a stížností pro oblast cestovního ruchu,

Profesionální obsluha hostů pro číšníky a servírky,

Maximalizace příjmu restauračních zařízení,

Snídaně a polopenze moderně a ekonomicky,

Leadership,

Práce s obsluhujícím personálem aneb jak vybudovat skvělý tým,

Marketing ubytovacích zařízení,

Jak marketingově využít Facebook, Twitter a další sociální sítě,

Housekeeping I a II,

Recepce I a II.

Hodnocení kurzů, resp. zpětnou vazbu účastníků na kurzy, představovaly zejména písemně vyplňované dotazníky a hodnocení externích hodnotitelů, ale také osobní nebo telefonický kontakt projektového týmu s účastníky.

Z námi získané zpětné vazby můžeme hodnocení lektorky označit za velmi pozitivní, a vzhledem k počtu lektorů v projektu (bylo jich přes šest desítek), hodnotili účastníci paní Myslikovjanovou jako jednu z nejlepších. Z interních statistik víme, že kurzy lektorované paní Myslikovjanovou, hodnotili účastníci vysokým procentuálním hodnocením úspěšnosti – přes 90 % a hodnocení externími hodnotiteli dosahovalo dokonce přes 96 % (nezávisle hodnoceno agenturou STEM/MARK v rámci evaluační části projektu). V neposlední řadě je důležitým vypovídajícím ukazatelem kvality lektorky i opakovaná poptávka účastníků kurzů po jí vedených kurzech.

S pozdravem,
Martin Konečný
Vedoucí oddělení vzdělávání a projektů R&D

Zuzana Vejtasová
Zuzana Vejtasová
Vedoucí recepce, Léčebné lázně Bohdaneč

Chtěla bych reagovat na dlouhodobé tréninkové plány a nastavení procesů, které se konalo u nás v lázních. Velice si vážíme, že jsme se takovéhoto programu mohli zúčastnit. Několika takovými jsme již prošli, ale žádný lektor na nás nenechal natolik pozitivních pocitů jako Ing. Simona Myslikovjanová MBA,MBE. Její lektorování a přístup jsou naprosto nadčasové. Vždy lze očekávat nabytí nových velmi cenných zkušeností a poznatků.

Nikdy se nestane, že by se posluchač dostal do pasivní nálady, neboť výuka je proložena  praktickými ukázkami a následně jsou i účastníci zapojeni do aktivit, které jsou spojeny s pracovní náplní jednotlivých úseků.

Dokonale dokáže rozložit a využít celou dobu výuky a vždy se úžasně vcítí do jednotlivé problematiky našich požadavků, kterým se dostatečně věnuje svým nadstandartním výkladem. Pro nás se díky ní stávají běžné situace lépe uchopitelné a stravitelné.

Doufám, že se zase budeme moci zúčastnit takovýchto akcí, pro naši každodenní pracovní činnost je to velice přínosné a Simonu Myslikovjanovou doporučuji všem, kteří chtějí něco víc než jen fádní a neatraktivní pojetí získávání nových informací, a to nejen na školeních.

Jsme za tuto zkušenost a setkání s paní Simonou Myslikovjanovou vděčni, protože v minulosti jsme se účastnili podobných školení a zkoušky o nastavení procesů a zdaleka neměli takovou kvalitu jako toto. V tomto projektu bychom si ji dovolili ohodnotit jako nejlepší…

Za dobu 2let, které u nás v LLB strávila dokázala naprosto perfektně, vždy s optimismem, nastavit procesy na všech úsecích, od recepce, přes management, lékařský úsek až po technický.

Zuzana Vejtasová – vedoucí recepce

1 2
Další reference

Domluvte si řešení na míru a zlepšete svůj business!

Domluvte si řešení na míru