„Prodej správný produkt správnému zákazníkovi ve správný čas za správnou cenu.“

GASTRONOMICKÉ A HOTELOVÉ PORADENSTVÍ

Nabídka služeb je určena všem subjektům hotelového, ubytovacího a stravovacího charakteru. Rozsah služeb rádi přizpůsobím  Vašim požadavkům.

dozorování nad ubytovacími, stravovacími a wellness částmi Vašeho provozu, včetně příp. návrhů ke zlepšení kvality služeb

doporučení při výběru restauračních a hotelových systémů

doporučení při výběru dodavatelů vč. dohledu nad nákupem provozního

vybaveníuvedení výrobního, odbytového  či ubytovacího střediska do provozu, nastavení všech nezbytných činností spojených s hladkým průběhem provozu

příprava a organizace pre-openingu, prezentace, veletrhu, sportovních akcí, teambuildingů, výjezdních zasedaní, konferencí či jiných akcí

řízení a provozování restaurací, kaváren či hotelů na základě našeho ŽL

optimalizace provozů a řízení nákladů

nastaveneí efektivních procesů ve Vašem subjektu

zpracování a zavedení Standardů kvality

trénink zaměstnanců, zajištění a výběr klíčových zaměstnanců

zpracování 360° analýzy

nastavení komunikace externí i interní 

zpracování kompletní strategické situační analýzy podniku

SWOT analýza

mystery shopping

konzultace

grafické přípravy, tvorba webových stránek

interní audity Vaší organizace