„Prodej správný produkt správnému zákazníkovi ve správný čas za správnou cenu.“

Strategické situační analýzy

 

360° analýzy

Pro zhodnocení současné situace je vhodné provést analýzu 360° zpětné vazby. Jedná se o komplexní hodnocení, které posuzuje hodnoceného očima nadřízeného, kolegů, externích/interních klientů a podřízených. Získáte cenné informace o tom, jak vás vnímá vaše nejbližší pracovní okolí a budete mít možnost porovnat vše také s vaším pohledem, neboť hodnotíte i sám sebe.
 
Obdržené výsledky pak může hodnocená osoba využít k plánování svého dalšího rozvoje, školení atd. V prvé řadě se jedná o nástroj, který má napomoci rozvoji zaměstnance a ukázání jeho skutečného potenciálu. Udává, kde se nacházejí pracovníkovy silné a slabé stránky, a sděluje, jaké oblasti by pro něj měly být při vlastním zdokonalování prioritní. Některým firmám může výstup sloužit rovněž jako předloha při rozhodování např. o zvýšení platu nebo povýšení pracovníka
 

Strategické situační analýzy

Dle slov Jakubíkové je strategická situační analýza chápána jako: „komplexní přístup k zachycení podstatných faktorů ovlivňujících činnost firmy ve vzájemných souvislostech, jehož výsledky jsou podkladem pro tvorbu návrhů možných strategií chování firmy.”
 
Strategická situační analýza je velmi důležitou součástí tvorby strategie, jelikož umožňuje managementu firmy si uvědomit, jaká je současná situace, jaké má firma předpoklady úspěchu, na co by se měl management v současnosti i v budoucnu soustředit a kam by mělo jeho snažení v budoucnu směřovat.
 
Strategická analýza se zabývá rozborem vnitřní situace podniku a jeho okolí. Existují dva základní okruhy orientace strategické analýzy – analýza orientovaná na vnější okolí podniku a analýza vnitřních zdrojů a schopností podniku. Na základě těchto zmiňovaných analýz se tedy podnik rozhoduje, jakou strategii zvolí. Mělo by se vždy jednat o takovou strategii, která podniku zajistí soulad mezi ním samotným a okolními vlivy. Pro podnik by měla být víc než přínosná, což vyžaduje snahu podniku, aby se co nejvíce odlišil od konkurence.

diagram2

METODA BENCHMARKINGU (BM)

Dovolím si souhlasit s tvrzením Jakubíkové, která tvrdí, že:

„Benchmarking slouží jako systém včasného varování, který orientuje pozornost manažerů na objektivní nutnost změn.“

Benchmarking se řadí mezi nástroje strategického řízení v oblasti managementu kvality a jakosti, který umožňuje zlepšování, ale některými odborníky a v některé literatuře je charakterizován jako model strategického řízení, stejně jako model řízení managementu kvality a jakosti v organizaci, nebo v rámci státní instituce, či řízení regionu.

 

Výhody metody benchmarkingu lze vymezit následovně:

  • přispívá k zahájení procesu zlepšování kvality a jakosti v organizaci firmy
  • vyjasňuje a zprůhledňuje klíčové procesy
  • umožňuje odhalit činnosti a procesy, které potřebují zdokonalit/zlepšit
  • nalézá nejlepší praktiky a hybné síly pro dosažení vynikající výkonnosti procesu
  • urychluje proces změny a úsporu nákladů
  • umožňuje porozumění výkonnosti na úrovni světové třídy
  • zvyšuje spokojenost zákazníků
  • přispívá ke zlepšení konkurenceschopnosti a konkurenční pozice organizace